مولا علی (ع) می فرمایند :
هر کس یک کلمه به من بیاموزد بنده و غلام او خواهم شد .

تمامی حقوق مادی و معنوی " مولا علی (ع) می فرمایند : " برای " نوکر مولا علی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم